Valpene våre er kommet. 

7 valper ble født 14/9.3 jenter og 4 gutter.

Vi har ledig 2 gutter på dette kullet.Se mer på kull nå.

kontakt@teigestova.no

tlf 41761492