Lhasa Apso

Egenskaper/Mentalitet: Rasebeskrivelsen beskriver lhasa apso som en glad og selvsikker hund, men reservert overfor fremmede.

Denne reservertheten må ikke forveksles med redsel, skyhet, nervøsitet, aggressivitet eller overdreven mistenksomhet. Men rett og slett at den ikke nødvendigvis hopper rett i fanget på fremmede.

På den annen side er en lhasa apso ikke en hund som løper ivrig omkring, vifter med halen og gjør seg til for alt og alle.

En lhasa apso kan være svært så fornøyd med seg selv, noe som gir seg utslag i overlegenhet, selvsikkerhet og livsglede.

Den vil ha en naturlig forsiktighet og reserverthet ovenfor fremmede, og introduksjonen skal helst foregå på dens premisser.

Den ser på seg selv som vokter av sin ”familie” og territorium, og den vil kunne varsle høylytt når noen kommer, men noen ”gneldrebikkje” som bjeffer på alt og alle er den ikke.

Det er blant dem en Lhasa apso anser som sin ”familie” at dens store personlighet kommer best til uttrykk. Men en lhasa apso vil også kreve sitt fra eier eller venner, og det er først når disse krav er oppfylt, man får ta del i denne hundens mangfoldige egenskaper og klokskap som krever nær menneskelig kontakt for å utvikles.

En lhasa apso har i sine personlighetstrekk store likhetspunkter med den tibetanske spanielens, og som denne kan også en lhasa apso vende hodet foraktelig bort fra en godbit gitt av en fremmed, mens den i neste øyeblikk med glede mottar den fra eierens hånd.

Den regnes også som en stødig hund for barnefamilier.

En lhasa apso har meget god hukommelse, og glemmer ikke fort en fiende eller en ubehagelig opplevelse, og den har ikke lett for å tilgi.

Størrelse/Utseende: Lhasa apso er på de fleste måter en normalt bygget hund.

Alle deler av hunden står i forhold til hverandre, og rasebeskrivelsen inneholder ingen ekstreme krav til noen del av hundens skjelett.

Avvikelsen fra en normalt bygget hund finner vi ved at en lhasa apso tilhører de chondrodystrofiske raser (chondrodystrofi = forstyrrelser i benutviklingen, forkortning av benveksten i lengderetningen).

På lhasa apso gir dette seg utslag i kortere ben og noe forkortet snuteparti.

Med dette som utgangspunkt skal en lhasa apso ikke være verken høybent eller lavbent i forhold til størrelsen.

Kroppen skal ikke være langstrakt og heller ikke for kort, men kompakt og i god balanse.

Vekten skal stå i forhold til hundens størrelse. En lhasa skal ikke være massiv men heller ikke spelemmet. E

n lhasa apso skal på ingen måte ha dverghund preg, (i England er rasen plassert i utility gruppen = selskapshunder). Med dverghund preg menes ikke størrelsen men rasepreget.

Lhasa apso skal ikke være noen liten, lett og luftig hund med et smalt og fint bygget skjelett.

Rasebeskrivelsen spør etter en velbalansert, kompakt hund med normale vinkler og frie utvungne bevegelser.

Rasebeskrivelsen angir ideal mankehøyde til 25,5 cm for hannhunder, og tisper noe mindre.

Pelsstell: Hårlag: Overpelsen lang, tung, rett og hard, ikke ullen eller silkeaktig. Moderat underull. Aldri så mye at det hemmer bevegelsene.

Farge: Gylden, sandfarget, honning, mørk gråblå, skifergrå, røkfarget, flerfarget, sort, hvit eller brunlig. Alle farger likeverdige.

 

Kilde: https://www.nkk.no/raser/lhasa-apso-article8150-815.html

Norsk Lhasha Apso klubb: http://www.nlak.no/index.html

Del denne siden